GLOBÁLNI PARTNERI

V rámci misie poskytovať výnimočné služby klientom na celom svete, hľadáme partnerov pre distribúciu a služby, ktorí nás podporia. Partnerský program IoMobility Solutions je navrhnutý tak, aby odmeňoval distribučných partnerov motivačnou odmenou na základe výkonnosti.

 • Telekomunikační operátori
 • Poskytovatelia Smart cities & Mobility
 • Obce a regióny
 • Organizácie dopravných služieb a mobility
 • Prevádzkovatelia ciest a dopravné úrady
 • Sieťové spoločnosti
 • Finančné inštitúcie
 • Poskytovatelia mestských služieb (stavebné inžinierstvo, mestskí architekti, …)
 • Iné
  • Vývojári aplikácií IoT
  • Poskytovatelia zariadení
  • Poskytovatelia inžinierskych služieb pre autonómne vozidlá V2I, V2X
  • Poskytovatelia nabíjania elektrických vozidiel, výrobcovia zariadení

Prečo s nami spolupracovať?

Prepájame nadobudnuté vedomosti, znalosti a skúsenosti v oblasti dopravného inžinierstva a integrovaného dopravného plánovania s najmodernejšími digitálnymi technológiami mestskej mobility a inteligentných miest.

Náš prístup je založený na mimoriadnom úsilí o pochopenie potrieb klienta alebo projektu a navrhnutí optimálneho a efektívneho riešenia.
Odbornosť
Profesionalita
Inovatívnosť
Zodpovednosť
Spolupráca
Kvatila
TOP riešenia
TOP produkty

TECHNOLOGICKÍ PARTNERI